Демчук-Маригіна Д.П. dashamarygina@gmail.com

Географія

7-Б

Практична робота 11

9-А, 9-Б

"Третинний сектор економіки. Транспорт"

Розробка власного маршруту для міського транспорту свого району


Білим В.А. vladislavabilym@gmail.com

Географія

Географія, географічний довідник, тести з географії, атласи, карти. http://merkator.org.ua/

6-А

Параграф 46, замалювати у зошиті схему хвилі.
Параграф 47, скласти таблицю (види рес.св.ок/характеристика), опрацювати карту океанів (контурна карта), підписати: океани, моря, затоки, протоки, материки, острови та півострови.

Опрацювати матеріал параграфа 48, виписати усі визначення (можна скористатися словником у кінці підручника). У зошиті замалювати схему річкової системи (мал. 146 ст. 174).

Завдання 7 після параграфа. Приклад: Дніпро витік - Валдайська височина, гирло - Чорне море (Атлантичний океан). Розібрати річки: Волга, Хуанхе, Інд, Амазонка, Міссісіпі, Муррей.

Завдання здати 1 квітня.

6-Б

Параграф 35 опрацювати, оформити характеристику місцевих вітрів у вигляді таблиці (інформація на ст.125-127, вт.ч. у "нотатках до теми"

Місцеві вітри
Місцеві вітри (назва, характеристика)Територія дії

Параграф 36,37,38, скласти таблицю (види опадів / характеристика/ звідки випадають)

7 А

Параграф 34(конспект), карта Антарктиди у контурних картах. Тематичний контроль у кінці теми (ст.185)
Параграф 35, визначити координати крайніх точок Пн. Америки; робота з контурними картами: підписати моря, океани, затоки, протоки, острови, півострови, течії, крайні точки.

Опрацювати параграф 35 (Північна Америка). Знайти крайні точки та їхні координати, а також усі об'єкти, описані у параграфі. На конт.карті підписати: океани, моря, затоки, протоки, течії, крайні точки, острови та півострови, архіпелаги.

У зошиті скласти таблицю "Історія відкриття та дослідження" (два стовпчики) Дата/ події Здати до 2 квітня.

Параграф 36. Підписати на конт.карті форми рельєфу і корисні копалини Півн. Америки. (здати 7 квітня)

Параграф 37; відповісти на запитання "Робота з картою" (ст.162). Скласти таблицю на 3 стовпчики: кліматичний пояс/ сер. температури (зима/літо)/кількість опадів.

Внутрішні води Північної Америки. (Параграф 38).

Підписати на контурній карті річки та озера Північної Америки. Здати контурні карти.

Термін здачі - 21.04.20

Таблиця в зошиті "ПЗ Північної Америки" (за типовим планом).

Параграф 41 (виписати расовий склад населення - основні та мішані раси); параграф 42 читати; контурна карта "Політична карта Північної Америки". (здати 05.05)

Узагальнення знань (ст.185)

Тест 1-7, завдання - 8,9,11,12,14. (термін здачі 12 травня)

Параграфи 43, 44.

Фізична карта позначити: крайні точки, підписати моря, океани, затоки, протоки, течії, острови, півострови, архіпелаги, форми рельєфу.

8 А, 8Б

Параграф48,49 (конспект)

10 А

Створити презентації "Країни Латинської Америки", відправити на е-мейл.

Параграфи 41-43; презентація по одній з країн Африки (на вибір) Здати до 2 квітня

Таблиця в зошиті "Порівняльна характеристика двох країн Африки (за вибором: Єгипет, Південна Африка, Алжир, Нігерія)

Здати до 8 квітня (включно)

Параграф 46; виписати визначення і "головне" (ст. 186); відповісти на 4 запитання для перевірки знань (ст.186)

Перейти по ссилці http://merkator.org.ua та виконати тест "Держави Африки" і вислати скріншоти на імейл. (Примітка: зарахований буде тільки перший результат. 100% за тест враховуватися не буде. Дякую за розуміння). Термін здачі - 22.04.20

Тести на http:// merkator.org.ua

"Що і як вивчає "Географія регіони і країни", "Сучасна політична карта світу" (ст.2 тестів).

Повторення.

Тест - "Чинники розміщення виробництва" (ст.3 у тестах http:// merkator.org.ua)

(здати скріншоти 06.05)

http:// merkator.org.ua

Тест "Німеччина"

(термін здачі 12 травня)

http:// merkator.org.ua

Тест "Велика Британія"

10-Б

План-конспект "Загальна характеристика регіону "Латинська Америка" за типовим планом. (Інформацію знайти в Інтернеті)
Порівняльна характеристика 2-ч країн Латинської Америки (за вибором) Мексика, Бразілія, Аргентина.
Створити презентації "Країни Латинської Америки", відправити на е-мейл.

Параграфи 41-43; презентація по одній з країн Африки (на вибір)

Здати до 2 квітня

11 А, Б стандарт

Параграф 22,23 (конспект)

Параграф 24

Виписати визначення, зробити презентацію по одній з найбільших ТНК світу (ст. 121) на вибір. Здати до 2 квітня

Параграф 27; виписати визначення та схему (ст. 141); написати невеличке есе на тему: "Зовн. та внутр. геополітика України".

Здати 6 квітня.

Параграф 28, виписати визначення, намалювати схему мал.123 (ст.150), завдання 2 (ст.150 виділено жовтим) відповісти письмово.

Перейти по ссилці http:// merkator.org.ua та скласти тести і вислати скріншоти на імейл: "Політична карта світу. Державний лад України", "Географічне положення України", "Державна територія і кордони України". (Примітка та ж сама, як і для 10 кл.)Термін здачі - 21.04.20

Параграф 29 (короткий конспект, визначення);

питання 1 (ст.156) "Теми для досліджень та міні-проектів)

Параграф 30 читати; письмова відповідь на запитання 4 (ст.160).

(здати 04.05)

http:// merkator.org.ua

Тест "Градусна сітка"

(термін здачі 12 травня)

http:// merkator.org.ua Тест "Планета людей"

11-Б профіль

Конспект "Глобальні проблеми людства"(коротко перелічити з короткими поясненнями, інформацію знайти самостійно). У вигляді таблиці оформити підтему "Класифікації глобальних проблем людства" (території поширення)

Класифікації глобальних проблем людства
Проблеми війни і мируЕкологічні проблемиДемографічні проблеми...............

Опрацювати тему: "Глобальні проблеми змішаного характеру" (онлайн-ресурси)

Опрацювати тему: "Малі проблеми" (бюрократія, геоцентризм, наркоманія, націоналізм)

Практична робота №37 (письмово). Розробка проекту вирішення однієї з глобальних проблем людства.

У зошиті скласти таблицю "Основні види забруднення навколишнього середовища"

4 стовпчики:Види забруднення/ причини виникнення/ наслідки/ способи вирішення

Осн. види забруднення:хімічне, фізичне, біологічне, радіаційне

Параграф 24 (підручник стандарт). Презентація однієї з ТНК світу (за вибором ст. 121).

Здати 6 квітня

Сутність поняття "Економічна криза", зростання обсягів виробництва та вичерпні ресурси. Таблиця в зошиті на 2 стовпчики: проблеми різних ресурсів/ можливі шляхи вирішення.

Інтенсивний та екстенсивний розвиток економіки.

Скласти таблицю 3 стовпчики:

Типи економічного розвитку/Характеристика/ Приклади держав.Термін здачі - 21.04.20

Практична робота 51.

"Розробка проекту безвідходного (с/г або промислового) виробництва (за вибором).

Конспект "Сталий розвиток і його показники".

(здати 04.05)

http:// merkator.org.ua

Тест "Градусна сітка"

(термін здачі 12 травня)

http:// merkator.org.ua Тест "Планета людей"

10-А Захист України

Тема: отруєння, конспект параграф 21 оформити у вигляді таблиці:

Види отруєньХарактерні ознакиПМД

Параграф 14

Параграф 12; скласти таблицю (3 стовпчики): Види опіків/ хар-ка/ ПМД

Параграф 34. Таблиця в зошиті на 3 стовпчики: захворювання/симптоми/ПМД.

Здати 6 квітня

Параграф 13, виписати визначення, ознаки, ПМД.

Опіки, отруєння, уражуюча сила електричного струму. ПМД. (Конспект)Термін здачі - 21.04.20

Параграф 13 "Тепловий та сонячний удари" (таблиця на 3 стовпчики):

Причини виникнення/Симптоми/ ПМД

Імунітет (види). Щеплення (за і проти). Інформацію знайти самостійно.

(здати 05.05)

(повторення): параграфи 1-3.

11 кл.

Параграфи 21-23. Виписати у зошит:

а) визначення;

б) основні заходи догляду за хворими (ст.153);

в) основи медичної етики (ст. 158)

Інфекційні захворювання та їх профілактика. Щеплення. Імунітет. Таблиця в зошиті на 3 стовпчики: інфекційні захворювання/ симптоми/ профілактика та ПМД.

Здати 7 квітня

Укуси отруйних змій і комах, можливі наслідки, ПМД.

Гострі отруєння. ПМД. (Конспект)Термін здачі - 21.04.20

Параграф 7 "Тепловий та сонячний удари (таблиця на 3 стовпчики):

Причини виникнення/ Симптоми/ ПМД

Імунітет (види). Щеплення (за і проти). Інформацію знайти самостійно.

(здати 05.05)

Тема :"Поняття ризику і небезпеки".

(термін здачі 12 травня)

(повторення): параграфи 1-3.

Кiлькiсть переглядiв: 962

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31