Робота з обдарованою молоддю

Основний напрям навчання і виховання – визнання учня головною фігурою всього навчально-виховного процесу. І в центрі уваги педагогів має бути не середній стандартизований учень, а кожен школяр, як особистість у своїй унікальності, адже сучасна технологія визначає, що кожен учень – людина, обдарована в якійсь галузі життєдіяльності.

Згідно теорії множинного інтелекту ГорвардаГарднера основна особливість розумових здібностей полягає в тому, що кожна людина потенційно має вісім здібностей, тільки вони мають різний рівень розвитку.

Це лінгвістичні здібності:

- Дар володіння словом;

- Логіко-математичні: дар оперувати числами;

- Здібність до просторової уяви: дар образного мислення;

- Кін естетичні здібності: дар виражати себе в русі;

- Музичні здібності: дар сприймати, творити музику;

- Здібність встановлювати міжособистісні відносини: дар спілкування;

- Здібність до оцінки внутрішньо особистих можливостей: дар самопізнання;

- Здібність відчувати природу: дар розуміння природи.

Головне завдання: створення дієвої системи, яка дозволяє

аналізувати роботу, вносити корективи, а головне – прогнозувати результат. Адже, розкриття творчих здібностей учнів – це фактично формування творчого потенціалу країни.

Створення умов для розвитку обдарованості учнів визначено як індикатор професіоналізму педагогічного колективу в школі.

Наукове товариство учнів – зв'язок між школою, вузом, наукою.

МАН – становлення майбутньої наукової еліти України.

З метою залучення учнівської молоді до науково-дослідницької роботи в школі створено наукове товариство учнів.

Його діяльність регламентується такими документами: «Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» затвердженого Наказом МОН молоді та спорту № 1022 від 22.09.2011 р. (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 29 від 16.01.2012, № 360 від 26ю03.2012), Положенням про Малу академію наук і наукові товариства учнівської молоді, УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Наказом ГУОН, управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації «Про проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України» та Наказом по школі.

Щорічно до 20 жовтня проводиться паспортизація шкільного наукового товариства учнів та подаються документи для реєстрації до районної філії МАН.

Наукове товариство здійснює свою діяльність у таких формах:

- Робота гуртків, секцій, клубів, що працюють цілий рік;

- Індивідуальні роботи учнів під наглядом педагогічних;

- Конференції, конкурси-виставки творчих робіт учнів;

- Олімпіади, турніри з різних напрямків науки;

- Конкурси наукових творчих робіт учнів;

- Лекції, практичні, семінарські заняття по секціях, наукові конференції;

- Захист науково-дослідницьких робіт.

Запис до наукового товариства здійснюють на підставі бажання учнів брати

участь у науково-дослідницькій роботі та рекомендації учителів-предметників.

Інформація

про наукове товариство школи «Сходинки творчості» 2013-2014 н.р.

Перелік секцій, які працюють

Кількість учнів у секціях

Прізвище керівника

Іспанська мова

2

Кукулєр Тетяна Сергіївна

Англійська мова

1

Нарбекова Вікторія Анатоліївна

Німецька мова

1

Вальчук Марія Ігорівна

Загальна кількість учнів – учасників шкільного етапу

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Загальна кількість учасників

7

2

3

Загальна кількість призерів на районному етапі

3

2

2

Загальна кількість призерів на міському етапі

1

0

0

Переможці І (районного) та ІІ (міського) етапу

конкурсу-захисту робіт МАН

Назва секції

ПІБ учнів-переможців

Місце

Клас

ПІБ вчителів-керівників

2010-2011

Англійська мова

Любка Євгенія

І (р)

ІІІ (м)

11-А

Євтушенко Л.В.

Географія

Майко Катерина

ІІ (р)

9-Б

Білим В.А.

Власна творчість

Гаращенко Яна

ІІІ (р)

10-Б

Кравчук О.М.

2011-2012

Історія

Шевченко Тарас

І (р)

9-А

Осипенко І.П.

Французька мова

Шевченко Катерина

ІІІ (р)

10-А

Сірик О.С.

2012-2013

Англійська мова

Недогібченко Наталія

ІІІ (р)

10-А

Нарбекова В.А.

Німецька мова

МаморськіМеріанна

І (р)

8-А

Завгородня Т.А.

З метою створення належних умов для виявлення талановитої молоді та підвищення зацікавленості учнів до поглиблення знань в школі щорічно зорганізується робота по залученню учнів до участі в шкільному етапі учнівських предметних олімпіад та підготовки команди школи до участі в районному та міському етапах.

Основні етапи роботи по проведенню Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін в школі:

1. Затвердження графіка проведення І (шкільного) етапу олімпіад.

2. Складання олімпіад них завдань.

3. Проведення олімпіад предметними методичними комісіями, згідно графіка.

4. Формування команд для участі в ІІ (районному) етапі олімпіад.

5. Підготовка команд для участі в ІІ та ІІІ етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Результати ІІ (районного) етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2011-2012 н.р.

Предмет

Місце

Клас

ПІ учня-переможця

ПІБ учителя

Християнська етика

ІІ

2-А

Безверха Катерина

Василюк Л.М.

Християнська етика

ІІІ

2-Б

Щурук Дмитро

Павліченко І.О.

Німецька мова

ІІІ

9-А

Алєксєєнко Анастасія

Вальчук М.І.

Історія

ІІ

7-А

ЖорінаСюзанна

Марченко М.А.

Історія

ІІ

7-А

Александрович Антон

Марченко М.А.

Історія

ІІІ

6-А

Дані шевська Вероніка

Марченко М.А.

Історія

ІІ

8-Б

Надольський Роман

Осипенко І.П.

Англійська мова

ІІ

4-Б

Шмонько Владислава

Курило В.О.

Світова література

ІІІ

10-А

Мазур Анжеліка

Літвак М.І.

Веб-дизайн

І

9-Б

Новицька Марія

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

ІІ

9-А

Коломієць Гліб

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

І

10-А

Новицька Катерина

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

І

10-А

Кравченко Людмила

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

ІІ

11-А

Федорченко Олександра

Новицька Н.Б.

2012-2013 н.р.

Предмет

Місце

Клас

ПІ учня-переможця

ПІБ учителя

Образотворче мистецтво

І

11-А

Кравченко Людмила

Коломієць Л.П.

Українська мова

ІІ

11-А

Кравченко Людмила

Овчаренко О.М.

Комп’ютерна графіка

ІІІ

11-А

Кравченко Людмила

Новицька Н.Б.

Українська мова

ІІІ

6-Б

Корчаківська Вікторія

Кравець Д.А.

Світова література

ІІІ

10-Б

Новицька Марія

Жовтобрюх С.В.

Веб-дизайн

І

10-Б

Новицька Марія

Новицька Н.Б.

Математика

ІІІ

6-Б

Тимченко Марина

Третяк Н.Н.

Географія

ІІІ

10-А

Алєксєєнко Анастасія

Білим В.А.

Правознавство

ІІІ

10-А

Алєксєєнко Анастасія

Осипенко І.П.

Правознавство

ІІІ

10-А

Шевченко Тарсас

Осипенко І.П.

Англійська мова

ІІ

11-А

Новицька Катерина

Євтушенко Л.В.

Історія

ІІ

11-А

Новицька Катерина

Осипенко І.П.

Комп’ютерна графіка

ІІ

11-А

Новицька Катерина

Новицька Н.Б.

Образотворче мистецтво

ІІІ

6-А

Возна Катерина

Коломієць Л.П.

Образотворче мистецтво

ІІІ

6-А

Солонина Дарина

Коломієць Л.П.

Образотворче мистецтво

ІІІ

9-В

Кобилінська Юлія

Коломієць Л.П.

Образотворче мистецтво

ІІІ

9-В

Корнійчук Катерина

Коломієць Л.П.

Образотворче мистецтво

ІІ

11-А

Гонта Поліна

Коломієць Л.П.

Комп’ютерна графіка

ІІ

6-А

Солонина Дарина

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

І

5-А

Гладка Ірина

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

ІІ

10-А

Коломієць Гліб

Новицька Н.Б.

Історія

ІІ

8-А

Радько Анастасія

Марченко М.А.

Історія

ІІ

8-Б

Александрович Антон

Марченко М.А.

Християнська етика

І

3-А

Безверха Карина

Василюк Л.М.

2013-2014 н.р.

Предмет

Місце

Клас

ПІ учня-переможця

ПІБ учителя

Українська мова

ІІІ

8-Б

УжваАльона

Кроль В.В.

Українська мова

ІІІ

8-А

Капранова Катерина

Кравець Д.А.

Українська мова

ІІІ

10-Б

Пасова Наталія

Приліпко О.Г.

Українська мова

ІІІ

10-Б

Надольський Роман

Приліпко О.Г.

Українська мова

ІІІ

11-Б

Алєксєєнко Анастасія

Приліпко О.Г.

Хімія

ІІІ

10-Б

Пасова Наталія

Павлова О.О.

Хімія

ІІІ

11-А

Шевченко Тарас

Павлова О.О.

Німецька мова

ІІІ

11-Б

Алєксєєнко Анастасія

Вальчук М.І.

Німецька мова

ІІІ

11-Б

Кононова Єлизавета

Вальчук М.І.

Географія

ІІІ

10-Б

Пасова Наталія

Білим В.А.

Географія

ІІІ

9-А

Радько Анастасія

Білим В.А.

Англійська мова

ІІ

8-А

Капранова Катерина

Бондар М.О.

Англійська мова

ІІ

11-Б

Алєксєєнко Анастасія

Євтушенко Л.В.

Англійська мова

ІІІ

9-А

ЖорінаСюзанна

Єпіфанова Л.К.

Англійська мова

ІІ

11-Б

Селіна Ірина

Нарбекова В.А.

Англійська мова

ІІІ

10-Б

Мішин Олексій

Щиголь Н.М.

Англійська мова

ІІ

4-В

Пінчук Марія

Пасічник М.М.

Історія

ІІІ

11-Б

Алєксєєнко Анастасія

Осипенко І.П.

Історія

ІІІ

11-А

Осипенко Вікторія

Осипенко І.П.

Англійська мова

ІІІ

9-А

Радько Анастасія

Єпіфанова Л.К.

Світова література

ІІІ

11-Б

Алєксєєнко Анастасія

Шевченко П.І.

Біологія

ІІ

11-А

Шевченко Тарас

Липецька О.І.

Правознавство

ІІІ

9-А

Радько Анастасія

Марченко М.А.

Образотворче мистецтво

І

6-А

Гладка Ірина

Коломієць Л.П.

Образотворче мистецтво

ІІІ

10-А

Кобилінська Юлія

Коломієць Л.П.

Веб-дизайн

І

11-Б

Новицька Марія

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

І

6-А

Гладка Ірина

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

І

11-А

Коломієць Гліб

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

ІІ

7-А

Солонина Дарина

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

ІІ

7-А

Товкач Анастасія

Новицька Н.Б.

Комп’ютерна графіка

ІІ

6-А

Прокопчук Аліна

Новицька Н.Б.


Кiлькiсть переглядiв: 306

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Вересень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930